Smittevern

Innhold

Vaksinasjon inngår som en del av forebyggende smittevernarbeid i kommunen.

Tuberkuloseundersøkelse

Det utføres obligatorisk tuberkuloseundersøkelse til alle asylsøkere og flyktninger, og andre nyankomne som kommer fra land med høy forekomst. Tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres så snart som mulig.

Hva koster det?

Den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen er gratis for den enkelte. Utgiftene til tuberkuloseundersøkelse dekkes av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Til toppen