Vil du bli med?

Innhold

KONTINGENTKASSA OG FRITIDSFONDET

Skolebarn Som Flyr

Skien kommune har ordninger for at alle barn og unge som
har lyst, skal kunne delta på fritidsaktiviteter. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på skien.kommune.no/fritidsaktiviteter

Det er voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke. For eksempel: helsesykepleiere, lærere, miljøterapeuter, lagledere og trenere. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Kontingentkassa kan dekke deltakeravgift, kontingent
og utstyr til organiserte fritidsaktiviteter.


Fritidsfondet kan dekke turer, cuper, leiropphold og annet
som kan være med på å gi barn og ungdom i Skien en fin
fritid.

Kontakt

  • Tonje Johansen
Til toppen