Fritid med bistand

Innhold

Skien kommune ønsker å integrere nyankomne flyktninger inn i lag og foreninger slik at de på et tidlig tidspunkt kan bli en del av et fellesskap, og at vi sammen kan få til en god integrering i kommunen. Idretten og andre fritidsaktiviteter er en viktig arena for dette, hvor man møtes på tvers av ulik bakgrunn med en felles interesse.

Kontakt

  • Camilla M. Strøm
Til toppen