IMDI-midler

Innhold

Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn. 

IMDI skriver: "Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn" (Rundskriv 11/2015). 

Les mer om tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn og søk her. 

Kontakt

  • Caroline H. Wahlstrøm
Til toppen