Introkortet

Innhold

Ved hjelp av kultur forsøker vi å tilby en lettere integreringsprosess for nyankomne flyktninger og innvandrere, samt at vi har som mål å fokusere på deltakelse i, og gleden av, å bruke et bredt, mangfoldig og spennende kulturliv.

Kultur- og fritid er bidragsyter i Introduksjonsprogrammet i Skien kommune hvor deltakerne er helt eller delvis nyankomne flyktninger bosatt i Skien kommune. Foruten norskundervisning og innføring i norsk samfunnsliv, får alle deltakerne et Introkort som gir mulighet til en rekke kulturelle opplevelser.

Bakgrunnen for den kulturelle delen av programmet, er at det blant flyktninger kan være høy terskel for å delta i allmenne kulturarrangementer og oppsøke slike arenaer.

Avtaler

Vi jobber kontinuerlig med å få på plass nye avtaler og har utarbeidet en egen brosjyre med de ulike avtalene som finnes.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Kontakt

  • Camilla M. Strøm
Til toppen