Bli frivillig

Innhold

Å gjøre noe for andre gjør noe med deg!

Deltakelse i frivilligheten gir mening, fellesskap og tilhørighet. På lenkene nedenfor kan du finne informasjon om frivillige lag og foreninger i Skien, og frivillige oppdrag og aktiviteter du kan bli med på.

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Dette gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk, og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Frivillig.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Ungfritid.no
Til toppen