Frivilligsentraler

Innhold

Det er fem frivilligsentraler i Skien. Frivilligsentralene jobber for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn gjennom mangfoldige møteplasser, aktiviteter og frivillig innsats.

De fem frivilligsentralene dekker fem ulike bydeler i Skien. Frivilligsentralene i Skien har et rikt spenn av aktivitetstilbud som du kan være med på. I tillegg kan du melde deg til frivillige oppdrag for å bidra i nærmiljøet.

Her finner du lenker til de ulike frivilligsentralene:

Gulset nærmiljøsenter

nettside facebook

Klyve nærmiljøsenter

nettside facebook

Solum, Melum og Kilebygda frivilligsentral

nettside facebook

Bakken nærmiljøsenter

facebook

Menstad frivilligsentral

nettside facebook
Til toppen