Strategisk plan for frivillighet

Innhold

Skien har hatt en vedtatt frivillighetspolitikk siden 2007. I desember 2022 ble Strategisk plan for frivillighet vedtatt. Denne strategien har som mål å sørge for at frivillighet i Skien har gode vekstvilkår.

Strategisk plan for frivillighet

Strategisk plan for frivillighet kommer med 13 tiltak på frivillighetsfeltet. Det overordnede målet er at frivilligheten i Skien skal ha gode vekstvilkår. Strategien og tiltakene finner du her:

Strategisk plan for frivillighet 2022-2026

Frivillighetsmeldingen 2022

Frivillighetsmeldingen 2022 er et vedlegg til den ovennevnte strategien. Denne meldingen gir et oversiktsbilde over frivilligheten i Skien og viser til viktige føringer nasjonalt, regionalt og lokalt. Frivillighetsmeldingen kan lese her:

Frivillighetsmeldingen 2022
Til toppen