Tilskudd

Innhold

Kommunale tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over Skien kommunes tilskuddsordninger, både kommunens egne ordninger, og tilskudd vi videreformidler fra ulike statlige ordninger. Har dere spørsmål rundt tilskudd eller arrangementer, ta kontakt med kontaktpersonene du finner under de ulike ordningene.

Tilskudd

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger for frivilligheten. Skien kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og tilbyr foreninger i Skien å registrere seg her. Det er gratis for foreninger som har adresse i Skien kommune og et organisasjonsnummer å benytte seg av tjenesten.

Tilskuddsportalen

Statlige tilskudd

Det er opprettet en ny nettside - tilskudd.no som gir en samlet og åpen oversikt over statlige tilskuddsordninger og tilskuddstildelinger.

Tilskudd.no gir først og fremst oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Nøkkeltallene viser tildelt tilskudd fordelt på departementer, tilskuddsforvaltere, type tilskuddsmottakere og geografi.

Tilskudd.no har en søkemotor hvor du kan søke etter ulike statlige tilskuddsordninger. Det går også an å huke av for å få varsler om utlysning av nye tilskuddsordninger. Klikk deg inn på tilskudd.no for å bli kjent med nettsid

Statlige tilskudd
Shutterstock Illustrasjon W1920
Til toppen