Sykkel

Innhold

Sykkel er et miljøvennlig transportmiddel som egner seg både til turbruk og transport i stedet for bil.

barn som sykler i Lundedalen i Skien
Syklister i Lundedalen, foto: Per-Åge Eriksen

Gang og sykkelveier i Skien og Grenland

Liker du å gå og sykle, eller har du lyst til å gjøre mer av det? Ett av hovedmålene i Bypakke Grenland er å gjøre hverdagen enklere for deg og utvikle et sammenhengende rutenett av gang- og sykkelveier i Grenland som er effektivt, framkommelig og attraktivt. Les mer på Bypakkas nettsider

Det er mange gode muligheter for å bruke sykkel i Skien og Grenland. Sykkelkart hovedsykkelveier er spesielt for deg som sykler til og fra jobb. I tillegg finnes det kart som viser forslag til ulike sykkelturer i Skien og Porsgrunn. Se overordnet kart og detaljert kart

Utleie av sykler

Låne elsykkel

På bibliotekene i Skien sentrum, Gulset og Klyve kan du låne elsykkel gratis i inntil fem dager. Les mer om hvordan du låner elsykkel

Leie el-bysykkel

Farte bysykkel er elektriske bysykler som er et supplement til kollektivtilbudet og gjøre det enkelt og mer fleksibelt å reise i og mellom Skien og Porsgrunn uten bil.

I løpet av sommeren 2023 vil rundt 250 elsykler være tilgjengelig i de to kommunene fordelt på 42 parkeringssoner. Sykkelen må parkeres innenfor en av disse sonene for å avslutte leien. 

Les mer om bysyklene

For å bruke bysykkelen, må du laste ned en egen app, Farte bysykkel. Den er gratis å laste ned, enkel å bruke og du finner all nødvendig informasjon i appen.

Last ned app

Leie el-sparkesykkel

Ryde Technology AS har fått tillatelse til å leie ut elsparkesykler i Grenland fra 1. april 2024 til 31. mars 2025. De har fått tillatelse til å sette ut 800 el-sparkesykler, og de bestemmer selv fordeling mellom kommunene.

De fleste elsparkesyklene vil være til leie i Skien og Porsgrunn. Den beste informasjonen og hvor de er plassert, finner du i appene til Ryde. For elsparkesykler gjelder de samme trafikkreglene som for sykler.

Utleie av elsparkesykler er et rent kommersielt tilbud. Har du spørsmål om bruken av sparkesyklene eller vil melde fra om feilparkerte sparkesykler, anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med utleieselskapet.

Kontaktinformasjon

Ryde Technology AS e-post: support@ryde-technology.com, telefon 67 79 26 44.

Sykkelparkering

Du kan parkere sykkelen din flere steder i Skien. Se kart som viser de ulike parkeringsplassene for sykkel
Parkeringene er markert med ulike fargekoder som beskriver funksjonene på det enkelte stedet:

Grønn - god tilstand: fastmontert og mulighet til å låse ramme
Oransje - moderat tilstand: fastmontert, men ikke mulighet til å låse ramme
Rød - dårlig tilstand: ikke mulighet til å låse ramme, ikke fastmontert

Sykkelbokser

På Skien stasjon, Skien fritidspark og ved Ibsenhuset er det sykkelbokser hvor du kan parkere sykkel din. Adgangskontrollen til sykkelboksene er et system levert av Bikely. Via en app på telefonen kan syklister enkelt få tilgang til sykkelboksene.

De 12 første timene du parkerer i sykkelhotellet er gratis, deretter er leieprisen 10 kroner pr. time.

Sykkelhotell

På Landmannstorget er det et sykkelhotell som kompletterer det nye kollektivknutepunktet med et trygt sted å sette sykkelen dersom du skal på reise, pendle eller om du bare skal være i byen noen timer. Det er åpent hele døgnet og har plass til 40 sykler og fem spesialsykler.

Adgangskontrollen til sykkelhotellet er et system levert av Bikely. Via en app på telefonen kan syklister enkelt få tilgang til sykkelhotellet.

De 12 første timene du parkerer i sykkelhotellet er gratis, deretter er leieprisen 10 kroner pr. time.

Lås sykkelen din, også inne i sykkelhotellet. Sykler som blir stående over 7 dager, blir fjernet.

Vedlikehold av gang- og sykkelveier

Hovedsykkelveiene har forsterket vintervedlikehold. Det betyr at de blir prioritert når vi må brøyte, strø eller sope veier.

Finner du glasskår, hull eller oversvømmelser på kommunale veier i Skien kan du melde det til oss

Er det på fylkeskommunal vei, melder du det til statens vegvesen

To av elsyklene du kan leie i Porsgrunn og Skien
Du kan leie Fartes elsykler flere steder i Skien og Porsgrunn
Til toppen