Fritidsfondet

Innhold

Fritidsfondet er en støtteordning som har som formål å gi barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og skal være et supplement til kontingentkassa. Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist)

Hvem kan det søkes støtte til?

Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til en organisert fritidsaktivitet og/eller bidrar til rekruttering til faste organiserte aktiviteter.

Inntil kroner 5 000 i tilskudd per barn per år. 

Hvem kan søke?

Ledere, ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Fondet finansieres gjennom bidrag fra Skien kommune, næringslivet, lag og foreninger.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Slik søker du

Vær nøye med å lese informasjonsbrevet og fylle ut hele søknadsskjemaet:

Søknadsskjema til fritidsfondet

Retningslinjer for fritidsfondet i Skien kommune

Retningslinjer for fritidsfondet i Skien kommune 2023

Kontakt

  • Aleksandra Mijatovic
Til toppen