Tilskudd ungdomsaktiviteter (Skien ungdomsråd)

Innhold

Planlegger dere et arrangement/aktivitet for ungdom i Skien? Da kan dere kan søke om tilskudd fra Skien Ungdomsråd.

Ungdomsrådet har en tilskuddspott på kr. 100.000,- til fordeling årlig. Det kan gis støtte til for eksempel konserter, forestillinger, utstillinger, kurs, samlinger, fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 – 25 år. Det er ingen klagerett på ordningen.

Kriterier

Arrangementet/aktiviteten må være publikumsretta.
Arrangementene/aktivitetene det søkes om støtte til må være rusfrie.
Både ungdom og foreninger som gir tilbud til ungdom kan søke.

Søknadene vurderes etter

  • Graden av ungdomsinvolvering
  • Hvor bredt aktiviteten når ut
  • Graden av nyskapning
  • Hvor vidt søker har mottatt, eller mottar tilskudd fra andre (må opplyses om i søknaden)

Søknaden må inneholde opplysninger om hvem som søker, hva det søkes til, når arrangementet/aktiviteten skal gjennomføres og et budsjett. Etter at arrangementet eller aktiviteten er gjennomført må det leveres en enkel rapport.

Det gis ikke støtte til

  • utstyr til enkeltpersoner.

Søknadsfrist

Midlene fordeles likt på fire bolker, med tilhørende søknadsfrister:

  • 1. mars (for arr. april – juni)
  • 1. juni (for arr. juli – september)
  • 1. september (for arr. oktober – desmber)
  • 15. desember (for arr. jan – mars)

Retningslinjene ble vedtatt av ungdomsrådet i møte 6. mars 2023.

Hvordan søke

Søknad sendes som epost til Skien postmottak eller i ordinær post til Skien kommune, Skien ungdomsråd v/ Frederik Lervåg, fritidsenheten postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd ungdomsrådet

Kontakt

  • Frederik Lervåg
Til toppen