Bybonden i Skien

Innhold

Bybonden skal gi inspirasjon og kunnskap om urbant landbruk, og har som mål at flere skal dyrke litt mer av maten sin og bli bedre stilt i beredskapssammenheng. Bybonden skal prioritere kommunens prosjekter innen urbant landbruk.

Barn som holder grønnkålblader.
Barn og ungdom er en prioritert målgruppe. Alle foto: Hilde A. Teie.

Å dyrke egne grønnsaker gir ikke bare mat på bordet, men skaper også mange andre gevinster for samfunnet innen helse, klima, miljø - og ikke minst er det sosialt.

Byer har ofte behov for flere grønne områder til glede og nytte for folk og miljø, og også til stor nytte for insekter og for økosystem. 

Disse prosjektene blir prioritert i 2024

 • Skien prestegård 
  - kjøkkenhage og nav for Bybonden til dyrking og formidling.
  - parsellhage for beboere i Skien.
 • Pollinatorvennlige Skien 
  - jobbe for en grønnere by som tilrettelegger for pollinerende insekter og mer naturmangfold.
 • Formidle grønn tankegang med vekt på økologisk landbruk og lokalmat.
 • Kverndalen kunst- og byhage 
  - bistå til aktivitetsarbeide og sosialt entreprenørskap i utvikling av den nye byhagen.
Bord med råvarer fra åkeren
Bybonden arrangerer kurs om foredling.
Bydelshagen på Gråtenmoen bydelshus.
Pallesjarmen bydelshage på Gråtenmoen bydelshus.
Blomsterkasser med blomster som insektene liker.
Pollinatorvennlige blomster og urter i Skien sentrum.
Sår i pallekarmer utenfor kulturskolen.
Dyrking i pallekarmer utenfor kulturskolen.

Hva gjør Bybonden?

Kurs, inspirasjon, konferanser med foredragsholdere og marked i byen.
Bybonden arrangerer ulike kurs og workshops i Skien kommune. Mat- og dyrkekurs, kurs med tema rundt urbant landbruk og beredskap, om de gode effektene av å dyrke, hvordan få dyrking til og om ville pollinatorvennlige insekter.

Bybonden ønsker også å tilgjengeliggjøre temaer om - og inspirere  til -  dyrking, selvforsyning og naturmangfold ved å invitere eksterne foredragsholdere til ulike tema og arrangere aktiviteter og marked i byen.

Følg bybondens intagramkonto hvor det formidles om dyrking, matproduksjon, natur og landbruk, nyheter og inspirasjon innen urbant landbruk - @bybondeniskien

Rådgivning, befaring og veiledning
Bybondens kan gi råd og ideer til hvordan man kan dyrke mat og tilrettelegge for ville pollinerende insekter i borettslag, bedrifter, og nabolagshager på mindre områder i kommunen.  

Samarbeid med lokale bønder
Bynære bønder har mye å tilby til den urbane befolkningen; opplevelser, mat, kurs, utleie, gårdsbutikker, Inn på Tunet, gårdsturisme, åpen gård og mye mer! Bybonden er med på å formidle kontakt mellom bynære bønder og byfolk, og å legge til rette for mer kontakt og samarbeid mellom by og landbruk. Bybonden jobber for å bli kjent med lokale bønder og matprodusenter, og ønsker å bli bedre kjent med flere i Grenlandsområdet. Ta gjerne kontakt!

Bybonden Hilde Amy Teie i åkeren.

Hvem jobber Bybonden for?

Bybonden er ansatt i en 30 prosent stilling hos Grenland Landbrukskontor, og jobber med urbane landbruksprosjekter og formidling innen Skien kommune. I formidling av lokalmat og kunnskapsdeling om lokale bønder, jobber Bybonden med Grenlandsområdet. 

Bybonden bistår Århus gård med inspirasjons- og dyrkekurs i arbeidet med skolehager i Skien .

Bybonden jobber for en grønnere by

Kan alle våre skoler få egen skolehage? Barnehagene egen kjøkkenhage? Er det mulig å plante epletrær og bærbusker i parkene våre? Vil flere innbyggere ha høner i hagen? Kan bedrifter dyrke grønnsaker, urter og frukt der ansatte kan forsyne seg? 

Bybonden jobber for en grønnere by gjennom økt lokal matproduksjon og tilrettelegging for ville pollinerende insekter, med å inspirere til flere skolehager, markedshager, parsellhager og andre felleshager, og for at flere skal drive matauk og tilrettelegge for naturmangfold hjemme i hagen, på balkongen, på verandaen eller taket.

Bybondens mål

1. Fremme økologisk, økonomisk og sosial bærekraft gjennom dyrking.
2. Skape forståelse for matens verdi fra jord til bord - og tilbake til jord.
3. Gi økt kunnskap og oppmerksomhet rundt bærekraftig lokal mat og matsystemet.
4. Øke antall enkeltmennesker, skoler, institusjoner, nabolag osv som dyrker noe av sin egen mat.
5. Øke kunnskap og engasjement rundt naturmangfold og ville pollinerende insekter.
6. Engasjere ungdom til involvering og engasjement rundt dyrking og mat som interesse og karrierevalg.
7. Øke respekten og interessen rundt bondeyrket og andre matfaglige yrker.
8. Gjennom helheten i arbeidet styrke omdømmet til de profesjonelle bøndene i Grenland.
9. Øke matberedskapskapasiteten i befolkningen.

Kontakt

 • Hilde Amy Teie, bybonde i Skien sentrum
Til toppen