Fiske

Innhold

Fiskemuligheter i Skien kommune

Det er gode tilrettelagte fiskemuligheter for innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i kommunen disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsakelig Grenland Sportsfiskere og Telemark jeger- og fiskerforening (njff.no) der man også kan få tak i fiskekort.

Det er også flere gode fiskeplasser for laks og sjøørret i kommunen, som for eksempel Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere. Fiskekort for Skienselva kan kjøpes via Inatur sin hjemmeside

For å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Norge, må du betale en statlig fisketrygdeavgift. Dette gjelder for alle over 16 år. Du kan betale avgiften på nett, ved et postkontorer eller post i butikk.

Fiske etter innlandsfisk er fritatt fra fisketrygdavgift. Barn og unge under 18 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i perioden 1. januar til 20. august.

For å unngå smitte av skadelige fiskesykdommer er det etablert desinfiseringsstasjoner ved Menstadbrua, Klosterfoss og ved Elstrøm/Myren.

For nærmere informasjon om fiske etter laks og sjøørret med hensyn til soner, fiskeregler, kjøp av fiskekort mm, se www.skienselva.no.

Fiske i Norsjø

Fra Skotfoss og videre opp til Heddalsvatnet selges fiskekort ved lokale bensinstasjoner, overnattingssteder og turistinformasjoner, eller på nett.

Kjøp fiskekort for fiske i Heddøla opp til Omnesfossen

Fiske i Stubben i Numedalslågen 

Skien kommune selger også fiskekort for laksefiske i Stubben i Numedalslågen. 

Kjøp fiskekort via Booking Lågendalen

Informasjon og salg av kort også hos Visit Telemark på telefon 35 90 00 20.

Til toppen