Fjernvarme

Innhold

Fjernvarme basert på biobrensel ble etablert på Nylende i 2012, og bidrar inn mot kommunens klima- og energiplaner med fokus på fornybar bærekraftig oppvarming av bygg. Anlegget leverer varmt vann til oppvarming av næringsbygg, leilighetsbygg, rådhuset, nytt sykehjem, Skagerak Arena m.fl.

I de aller fleste tilfellene leveres også varmt forbruksvann. Skagerak Varme er ansvarlig for anlegget og det jobbes kontinuerlig med utbygging av rørnettet i tett dialog med Skien Kommune.


Varmtvannet distribueres i rør til store deler av Skien sentrum, Falkum, Klosterøya, Sykehuset, Fritidsparken, samt at det er etablert mindre anlegg på Rødmyr og ved Lyngbakken Bo- og behandlingssenter.
Der hvor fjernvarme er tilgjengelig leveres også varme til byggeplasser, samt til oppvarming av gatearealer.

Klikk her for ytterligere informasjon om fjernvarme.

Til toppen