Klima og energiplan

Innhold

Se vedtatte planer og handlingsprogram for klima og energi

Forsidebildet på klima- og energiplanen viser personer som sykler

Kommundelplan for klima og energi 2018 - 2025 ble vedtatt i bystyret 12. april 2018. 

Kunnskapsgrunnlaget for klima og energiplanen

Klimahandlingsprogram Skien kommune 2018-2021 ble vedtatt i bystyret 4. juni 2020.

Til toppen