Miljøfyrtårn

Innhold

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere at de har systematisert miljøhensyn i bedriften.

Mer enn 5000 virksomheter i Norge er sertifisert.

Bedriftene som er sertifisert, må oppfylle ulike krav innen systemer, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp. Det er utarbeidet krav for ulike typer bransjer. Bedriften må gjennomføre en intern prosess i bedriften for å dokumentere at de tilfredsstiller kravene som er utarbeidet for sin bransje. Til dette arbeidet benyttes innleid konsulent og sertifisør. Når bedriften er godkjent får bedriften overrakt et sertifikat som bevis på at kravene er tilfredsstilt.

For å opprettholde sertifiseringen må bedriften re-sertifiseres hvert tredje år.

Mer informasjon om ordningen kan du lese på Miljøfyrtårns nettside

Til toppen