Hva kan helsestasjon for ungdom hjelpe deg med?

Innhold

Helsestasjon for ungdom er et supplement til, og ingen erstatning for, skolehelsetjenesten.

Jente Med Sky Over Hode

Helsestasjonen har tett samarbeid med skolehelsetjenesten og jobber tverrfaglig med andre hjelpeinstanser når det er behov for det.

Helsestasjon for ungdom bistår blant annet med:

  • Forebygging av uønsket svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer.
  • Informasjon om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
  • Resept på hormonell prevensjon, innleggelse og fjerning av p-stav og spiral.
  • Informasjon om fysisk og psykisk helse som blant annet trivsel, kosthold, spiseproblemer, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
  • Foreldreveiledning.
  • Tverrfaglig samarbeid.
  • Råd og veiledning.
Til toppen