Tid og sted for kursdagene

Oppstartsdagene er torsdag 8. og fredag 9., klokken 08.15 - 15.30, Kverndalssenteret 2. etg. (Kongensgate 31). Oppstartsdagene er obligatorisk for deg som er nytilsatt som pedagog eller skoleleder i Skien kommune og er en del av den ubundne tiden som ligger i arbeidstidsavtalen din.

Til toppen