PP-tjenesten i grunnskole

Innhold

Barn Med Skolesekk W1920

 

PP-tjenesten arbeider systemrettet i forhold til skolene for å hjelpe dem å legge undervisningen bedre til rette for elever med utfordringer av faglig eller sosial art. Tjenesten foretar utredning/kartlegging av elever der vi blir bedt om å vurdere behovet for spesialundervisning gitt i opplæringsloven § 5-3. Utredningen innebærer samtaler med foresatte, lærere og ikke minst eleven selv. Vi samarbeider med andre instanser ved behov. Vi foretar nødvendige kartlegginger og observasjoner, eventuelt innhenter rapporter fra andre der foresatte gir tillatelse. Hensikten med utredningen er å skape en bedre forståelse for hvordan eleven fungerer, for å iverksette tiltak som kan være med på å fremme barnets utvikling. Vi tilbyr veiledning/rådgivning til foreldre og andre samarbeidspartnere, samt deltar i tverrfaglig samarbeid rundt eleven.

Det blir opprettet journal. Foresatte har innsyn. Elever har også innsyn etter fylte 15 år, jf. personopplysningsloven. Det er PP-kontorets leder som gir innsyn. 

Skjemaer for elever

Skjemaene/henvisningene fylles ut digitalt og sendes inn gjennom eDialog. eDialog er en sikker måte å sende informasjon på, også dersom opplysninger er unntatt offentlighet eller personsensitive. Ta kontakt med resepsjonen i PP-tjenesten dersom du ikke kan benytte eDialog, eller trenger skjemaene i word-format.

Henvisningsskjema for skole Henvisning for logopedtjenester Henvisning for systemisk arbeid i skolen Søknad om skoleplass i spesialavdeling

e-dialog

Sikker innsending til PP-tjenesten. Logg på gjennom ID-porten.

e-dialog
Til toppen