PP-tjenesten i voksenopplæringen

Innhold

Skjemaer for deltagere i voksenopplæring

Skjemaene/henvisningene fylles ut digitalt og sendes inn gjennom eDialog. eDialog er en sikker måte å sende informasjon på, også dersom opplysninger er unntatt offentlighet eller personsensitive. Ta kontakt med resepsjonen i PP-tjenesten dersom du ikke kan benytte eDialog, eller trenger skjemaene i word-format.

Henvisningsskjema for voksne

e-dialog

Sikker innsending til PP-tjenesten. Logg på gjennom ID-porten.

e-dialog
Bilde av deltager og lærer
Deltager og lærer
Til toppen