Hva er en arealplan?

Innhold

En arealplan er en plan som gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Den består av et plankart og planbestemmelser, og som regel også en planbeskrivelse. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Det betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, gir arealplanen(e) svar på hva som kan tillates.

Til toppen