Frogner ring - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen fastslår hvem som har ansvar for å gjennomføre og finansiere offentlig infrastruktur.

Skien kommune starter opp forhandlinger med PHI AS om utbyggingsavtale for Frogner ring, gbnr. 62/428, 62/311, 62/426, 62/342 og 62/240.

Les mer om utbyggingsavtaler i Skien kommune.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:
e-post: post@skien.kommune.no, eller
postadresse: Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Merk henvendelsen med saksnummer 23/08260.

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Kart

Kartet nedenfor viser avtaleområdet.

Se ytterligere kartinformasjon for området

Kart som viser område for utbyggingsavtale i Frogner ring

Kontakt

  • Knut M. Amlie, utbyggingsansvarlig
Til toppen