Brann og redning

Innhold

Grenland brann og redning har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker.

Grenland brann og redning er et interkommunalt selskap, som leverer tjenester til Porsgrunn, Bamble, Drangedal, Kragerø og Skien kommune.

Selskapet ble etablert i januar 2020. Det er by - og kommunestyrene som har vedtatt at den enkelte kommune skal være en del av en felles brann- og beredskap.

Bystyret i Skien vedtok dette 19. mai 2022.

Skien har fremdeles sin brannstasjon på Myren.

Informasjon om brann, beredskap, feiing, forebyggende arbeid og tilsyn, finner du på nettsidene til Grenland brann og redning. Les mer på gbr.no

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesong

Se retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesong her.

Fyrverkeri

Les om når du kan sende opp fyrverkeri og handel med fyrverkeri i Skien

Andre relevante nettsteder

Lover og forskrifter
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, (DSB)
Miljødirektoratet, (MD)
Direktoratet for byggkvalitet, (DIBK)

Til toppen