Må du søke?

Innhold

Når du skal bygge noe, kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 og byggesakforskriften (SAK10) § 4-1.

Dersom tiltaket er søknadspliktig, er det mulig du må engasjere et ansvarlig foretak, jf. pbl. § 20-3. Som tiltakshaver kan du selv søke dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl. § 20-4 og SAK10 § 3-1.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene de må igjennom for å søke om å bygge. 

Selv om det har vært flere forenklinger i plan- og bygningsloven er mange byggetiltak fremdeles søknadspliktige og trenger tillatelse fra kommunen. Om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, er avhengig av hva som skal gjøres og omfanget av det. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veileder som hjelper deg å finne ut om du må sende en byggesøknad til kommunen eller ikke.

Les mer om å bygge selv på nettsidene til  DIBK.

NB! Meld fra når bygget er ferdig.

Se eksempler for hvordan gebyr for byggesaker blir beregnet i Skien kommune.

Søknadsskjema til byggesaker
Til toppen