Andre karttjenester

Innhold

Se eiendom

Se eiendom er en tjeneste fra Kartverket. Der finner du informasjon fra matrikkelen og grunnboken. 

Norgeskart

Norgeskart er en tjeneste fra Kartverket hvor du blant annet kan navigere i kartet, finne punktinformasjon, lage egne turkart og laste ned kart på mobilen.

Vegkart

I vegkart kan du se data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) i nettleseren din.

Gårdskart

Gårdskart er en tjeneste fra NIBIO (skog- og landskap) som viser landbrukseiendommer.

Kilden

Karttjeneste fra NIBIO. Areal-, skog- og landskapinformasjon.

Norge i bilder

Ortofoto (flyfoto) fra hele landet.

Høydedata

Detaljerte høydedata.

Til toppen