Lokalt stedsnavnregister

Innhold

På slutten av 1980-årene ble det satt i gang et stort arbeid med å samle inn stedsnavn i hele Skien kommune.

Lokale organisasjoner og enkeltpersoner ble engasjert i arbeidet. Grendemenn gikk rundt og intervjuet enkeltpersoner om stedsnavn. Opplysningene ble registrert i kart og lagt inn i et eget stedsnavnregister.

For å gjøre noen av disse opplysningene lettere tilgjengelig, har vi her lagt ut et uttrekk av det nevnte stedsnavnregisteret.

Skien stedsnavnsregister

kommunens webkart er stedsnavnregisteret lagt inn som et eget temalag slik at du også får navnenes geografiske plassering. Du får fram de lokale stedsnavnene ved å huke av for «Stedsnavnbase Skien og Porsgrunn» under karttemaet «Kulturminner». Ved å klikke på prikken ved selve stedsnavnet får en fram informasjon om:

  • Oppskriverform - den skrivemåten som informanten mente det skulle være.
  • Normert skriftform - registeret ble sendt inn til seksjon for navnegransking ved Universitet i Oslo som har kommet med forslag til normert skriftform for de aktuelle stedsnavnene.
  • /bnr - det er en egen rubrikk med gårdsnummer og bruksnummer. Hvor riktige de er, kan variere.  Innenfor Løvenskiold Fossums eiendommer er det i dette feltet skrevet LF i stedet for gnr./bnr.
  • Kartverk - referer til navnet på den aktuelle kartplata, m 1:5000 (ØK-kartplate) . Løvenskiold Fossum har sitt eget kartverk, som det er henvist til i noen områder.
  • Informant - navnet på den som har gitt opplysninger om stedsnavnet og vedkommendes fødselsår.
  • Uttale - lydskrift
  • Lokalt appellativ - opplysninger om det er elv, bekk, fjell eller lignende
  • Kommentarer- i dette feltet er det ulike kommentarer.
Til toppen