Eiendomsregister - matrikkel

Innhold

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Du finner mer informasjon om matrikkelen på kartverkets nettsider

Til toppen