Finn informasjon om din eiendom

Innhold

Oversikt over hvor du kan finne informasjon om en eiendom.

Kart og Eiendomsinformasjon

For bestilling av digitale kart, arealplaner og annen informasjon for en eiendom, benyttes en av formidlingsløsningene i listen nedenfor.

Norkart, e-torg.no
Infoland
Proconet - ePlassen

Reguleringsplaner

En reguleringsplan regulerer bruken av tomter og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. Plandialogen tilbyr innsyn i planer og bestemmelser for din eiendom. Løsningen kan også benyttes for å sende inn kommentarer til planforslag som berører din eiendom eller interesser.

Planarkivet - planforslag og gjeldene planer

Kommunal eller fylkesvei

Sjekk om eiendommen har adkomst fra, eller ligger inntil, vei som driftes av kommunen eller fylket. Dette kan ha betydning for byggegrenser, muligheter for ny avkjørsel, eller hvem du skal henvende deg til.

Kommunekart

Kulturminne

Se om ditt hus er registrert som kulturminne.

Kulturminner i Skien
Riksantikvaren - SEFRAK-register

Kommunedelplan for kulturminnevern 2013-2024

Veileder - vedlegg til kommunedelplan for kulturminnevern i Skien 2013-2024

Matrikkelen

Norges offisielle register over eiendommer, bygninger, boliger og adresser.

Kartverkets brukerstøtte for Matrikkelen, telefon 32 11 81 70 eller
e-post matrikkelsupport@kartverket.no.

Seeiendom.no - informasjon fra matrikkel og grunnboken
Hva er matrikkelen?

Tinglysing

Offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom.

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre oppslag i grunnboken på internett, helt gratis. Finn eiendommen i kartet, og klikk deretter på «Vis mer informasjon om eiendommen».

Kartverkets informasjon om eiendom
Seeiendom.no - informasjon om matrikkel og grunnboken

Til toppen