Med fokus på emosjonelt belastende arbeidsmiljø

Innhold

HMS forum Grenland arrangerte 24. mai det årlige Halen-seminaret i Langesund.

Tekst fra Bamble kommune

HMS forum Grenland Forum Grenland består av HR/HMS avdelingene i Grenlandskommunene, samt NAV arbeidslivssenter.

Hvert år arrangeres en fagdag hvor dagsaktuelt tema står på agendaen. I år var emosjonelt belastende arbeidsmiljø i fokus.  Som vanlig var det bedt inn flere foredragsholdere for å belyse utfordringene kommunene står i. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet Sør Norge og Klyve skole hadde faginnlegg for å øke kompetansen for de vel 60 oppmøtte. Overskriftene fra dagen handlet blant annet om erfaring og forskning fra bransjer som opplever emosjonelt belastende arbeid, lovverk, risikovurdering, avvik, vold og trusler og kompetanseheving av ansatte.

Bakgrunn for tema er at flere arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med sitt arbeid. Arbeidstilsynet fremhever at dette ikke er et individuelt problem, men et arbeidsmiljøproblem som angår hele arbeidsplassen. Arbeidsgivere må derfor arbeide med å forebygge vold og trusler og samtidig ha en plan for å følge opp arbeidstakere som blir utsatt. Viktig at det igangsettes systematiske arbeid med psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

Vi håper denne dagen kan bidra til å sikre god kompetanse ute i kommunene, og sørge for forsvarlige arbeidsmiljø.

Foredragsholdere, samt representanter fra kommunene:

Sana Parveen (Statens arbeidsmiljøinstitutt), Roald Alvestad (Klyve skole) – Øystein Polland (Bamble kommune), Linda Thommesen (Skien kommune), Anny S. Grøgaard (Kragerø kommune), Aina M. Bergdahl (Siljan kommune), Ingunn Nestestog (Drangedal kommune, Heidi K. Tysvær (Arbeidstilsynet), Stine G. Husabø (Kragerø kommune), Tove S. Nordhus (Arbeidstilsynet), Anne-Karin W. Høistad (Porsgrunn kommune), Anne Isaksen (Skien kommune).

Til toppen