Politisk uttalelse til Helse Sør-Øst

Innhold

Grenlandssamarbeidet IPR krever utbygging av strålesenter, nytt sengebygg og nytt akuttmottak i 2027.

Sykehuset Telemark mangler 600 millioner kroner til utbygging av strålesenteret og nytt sengebygg samt nytt akuttmottak.

Grenlandssamarbeidet Interkommunale politiske råd (IPR) består av de seks kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Grenlandssamarbeidet er svært fornøyd med bevilgningen fra Helse Sør-Øst på over en milliard kroner til utbyggingen av sykehuset tilbake i 2016.

Utfordringen er at bevilgningen i 2023 ikke svarer til behovet for utbygging. Sykehuset i Telemark mangler rundt 600 millioner kroner for å kunne bygge.

I likhet med styret ved Sykehuset Telemark behandle saken, ber vi at Helse Sør-Øst tilleggs bevilger 600 millioner kroner for å fullfinansiere prosjektet.

Sykehuset i Telemark har utredet utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og reduksjon av prosjektet og funksjonalitet.

Grenlandssamarbeidet IPR mener at en helhetlig utbygging må til for å ivareta helseforetakets ansvar overfor befolkningen i Telemark.

Vi merker oss uttalelse om at trinnvis utbygging vil ta for lang tid og vil i stor grad true pasientbehandlingen i stor grad.

Mvh

Hedda Foss Five
Grenlandsrådet

Til toppen