Faste utvalg

Innhold

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

I tillegg har alle politiske utvalg to ansatterepresentanter, observatør fra eldrerådet, ungdomsrådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, møte og talerett.

Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

Utvalget skal ha et overordnet ansvar for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet med unntak av kulturskolen som fortsatt skal være i UOPP. 

Medlemmer:

Navn Parti E-post Telefon
Harald Haraldsen, leder Ap  harald.haraldsen@skien.kommune.no  92 62 47 69 
Helga Lilleland Sv  helga.lilleland@skien.kommune.no 45 91 62 42
Ingjerd Martinsen  Ap   ingjerd.marthinsen@skien.kommune.no  90 59 31 09 
Torunn Hauen Aks Ap   Torunnhauen.aks@skien.kommune.no 48 28 80 94
Lars Jøntvedt Skjelbred Ap   lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95 22 59 56
Nikolai Sti Ravlum Ap  Nikolai.StiRavlum@skien.kommune.no 98 67 44 99
May Trude Johnsen Sp  MayTrude.Johnsen@skien.kommune.no 90 68 99 83
Knut Janøy Krf  knut.janoy@skien.kommune.no 91 66 07 11
Espen Joris Gottschal Mdg  EspenJoris.Gottschal@skien.kommune.no 98 08 43 81
Kari Lise Holmberg H  KariLise.Holmberg@skien.kommune.no 91 39 18 24
Terje Nesse  H  terje.nesse@skien.kommune.no 94 18 50 84
Harald Tiedemann Hanssen H  HaraldTiedemann.Hansen@skien.kommune.no 90 17 67 98
Rine Nergård Frp  rine.negard@skien.kommune.no
92 88 70 55
Møteplan Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

Utvalg for helse og omsorg

Utvalget behandler saker som omhandler kommunale helse- og omsorgstjenester, samhandlingsreformen, flykningesaker, fysisk og psykisk helse, miljørettet helsevern og skjenkesaker.        

Medlemmer:

Navn Parti E-post Telefon
Monica Karlsen, leder Ap monica.karlsen@skien.kommune.no 91 30 48 06
Trine Almenning Ap trine.almenning@skien.kommune.no 93 03 88 23
Svein Gustaf Martinsen Ap sveingustaf.martinsen@skien.kommune.no 45 47 08 54
Kåre Solvang Sp kåre.solvang3@skien.kommune.no 98 07 73 88
Elin Nordbø SP elin.norbo@skien.kommune.no 95 81 89 71
Anna Erika Myrvold Krf annaerika.myrvold@skien.kommune.no 47 06 87 92
Susanne Rimestad Mdg susanne.rimestad@skien.kommune.no 98 62 61 33
Brynjard Rolandsen Sv brynjard.rolandsen@skien.kommune.no 95 18 68 81
Geir Arild Tønnessen V geir.arild.tonnessen@skien.kommune.no 90 73 73 73
Esther Buer Frp esther.buer@skien.kommune.no 95 77 72 52
Halvor Berg-Hanssen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41 65 12 00
Arne Sandland H arne.sandland@skien.kommune.no 91 33 74 38
Anne Kydland H annehoynes.kydland@skien.kommune.no 90 16 48 19
Møteplan Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for oppvekst

Utvalget er ansvarlig for saker som omhandler skole og barnehagetjenester, hjelpetjenester for barn og familie (SPT, PPT), voksenopplæring, barnevern og kulturskolen.

Medlemmer:

Navn Parti E-post Telefon
Roger Hegland, leder Ap  roger.hegland@skien.kommune.no 98 41 08 50
Roar Åkre Krf Roar.Akre@skien.kommune.no 90 19 20 67
Saynab Guleed  Ap saynab.guleed@skien.kommune.no  99 34 55 88 
Alexandra Brown Østensen Sp alexandrabrown.ostensen@skien.kommune.no 47 24 51 24
Ole Martin Haukland SV OleMartin.Haukland@skien.kommune.no 48 29 94 63
Lisa Velouria Skinnarland MDG lisavelouria.skinnarland@skien.kommune.no 94 05 64 92
Kristoffer Stenbakk Ap  Kristoffer.Stenbakk@skien.kommune.no 93 42 40 25
Signy Gjærum  V signy.gjaerum@skien.kommune.no  92 69 77 61 
Mona Osman Rødt mona.osman@skien.kommune.no 40 07 04 83
Marius Roheim Aarvold H marius.roheim.aarvold@skien.kommune.no 92 64 33 22
Fredrik Halsen H fredrik.halsen2@skien.kommune.no 99 56 49 68
Thorild Lunner Osdalen H thorildlunner.osdalen@skien.kommune.no 99 62 09 72
Cathrine Hasler Bakka Frp cathrinehasler.bakka@skien.kommune.no  92 88 70 55
Møteplan Utvalg for oppvekst

Utvalg for klima, miljø og byutvikling

Utvalget behandler saker som omhandler reguleringsplaner, vann- og avløp, renovasjon, eiendomsforvaltning og klima- og miljøsaker. 

Medlemmer:

Navn Parti E-post Telefon
Knut Einar Aas, leder Ap  knuteinar.aas@skien.kommune.no  95 11 99 24 
Jorunn Schmitz  Ap  jorunn.schmitz@skien.kommune.no  90 12 41 53 
Anders Skorve  Ap  anders.skorve@skien.kommune.no  90 60 87 16 
Jon Søli Sp  jon.soli@skien.kommune.no  91 89 39 09
Tove Hoppestad Sp tove.hoppestad@skien.kommune.no  99 71 48 73
Per Morten Norborg Krf PerMorten.Norborg@skien.kommune.no    97 46 17 76 
Marco Gozzi Mdg marco.gozzi@skien.kommune.no  41 29 75 33 
Åse Gro Bakke Sv AseGro.Bakke@skien.kommune.no  92 01 02 63
Ørnulf Hjort-Sørensen Rødt Ornulf.Hjort-Sorensen@skien.kommune.no 41 50 28 74 
Jørn Inge Næss  Frp  jorninge.naess@skien.kommune.no  91 71 21 82 
Tomas Bakken Uavh tomas.bakken@skien.kommune.no  95 05 19 77
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no  45 02 37 48 
Helene Røsholt H helene.rosholt@skien.kommune.no 99 77 71 17 
Møteplan Utvalg for klima, miljø og byutvikling

Utvalg for landbruk

Navn Rolle Parti Epost mobil
Ingvild Grov Korneliussen Leder Sp ingvildgrov.korneliussen@skien.kommune.no 95 20 67 03
Gudmund Kverndalen Nestl. Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40 40 65 69
Harald Tveit Medlem V harald.tveit@skien.kommune.no 41 68 73 12
Knut Torstein Skinnarland Medlem MDG knuttorstein.skinnarland@skien.kommune.no 95 22 35 27
Ole Einar Amlie Medlem H OleEinar.Amlie@skien.kommune.no 92 82 82 87
Til toppen