Rettigheter som bortfaller ved privat hjemmeundervisning

Innhold

Når et barn får privat hjemmeundervisning er det en rekke rettigheter rundt opplæringen som ikke lenger er gjeldende.

Barn som ikke omfattes av den offentlige grunnskoleopplæringen, mister rettigheter som blant annet spesialundervisning og språkopplæring.

Gratisprinsippet gjelder ikke (opplæringsloven § 2-15), så kommunen har ikke plikt til å holde barna med lærebøker eller annet undervisningsmateriell. Foresatte har heller ikke rett på økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Eleven får ikke standpunktkarakterer eller vanlig vitnemål (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1). Elever som har mottatt privat hjemmeundervisning kan ikke ta eksamen i fag på 10. trinn som privatist for å få karakterer og vitnemål. I stedet skal kommunen skrive ut dokumentasjon om at grunnskolen er fullført.

Til toppen