Søke plass i SFO?

Innhold

Alle barn som er elever i en kommunal grunnskole på 1.-4. trinn, kan søke SFO-plass på sin nærskole

Hovedopptak av barn som skal begynne på SFO skjer i vårhalvåret før skolestart. Utover det kan det søkes SFO plass gjennom hele året.

Plass i SFO søkes via Foreldreportalen. Tilbud om ordinær plass gjelder til og med utgangen av 4. trinn. Dersom eleven skal slutte før dette, må plassen sies opp via Foreldreportalen. 

Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov kan også søke om tilbud i SFO.

 

Til toppen