Søke, si opp eller endre plass i kulturskolen

Innhold

Søke plass

Kulturskolen har søknadsfrist 01. juni for hovedopptak. Resten av året er det løpende opptak på ledige plasser. 

Til søknadsskjema

Endre aktivitet

Noen ganger har du mulighet til å endre aktivitet. Ta kontakt med kulturskolen dersom du ønsker det.

Si opp plass

Eleven tas opp for ett skoleår av gangen. Det vil si at påmeldingen gjelder for hele skoleåret (både høst- og vårsemesteret). Ønsker man å avsluttet tilbudet før skoleåret er slutt, sender man alltid en e-post til kulturskolen. Det er ikke tilstrekkelig å si fra til lærer.

Man slipper å betale for tilbudet om man sier fra seg plassen i løpet av de første tre ukene (prøvetid). Men det må skje skriftlig til kulturskolen

Ønsker man å slutte midt i terminen betaler man 50% av terminavgiften om man sier opp plassen før 15.oktober eller 15.mars. Sier man opp etter disse datoene blir man fakturert for en hel termin.

Sier man opp plassen sin skriftlig til kulturskolen før 01.01. blir man ikke fakturert for vårterminen.

Til toppen