Skal eleven flytte ut av kommunen?

Innhold

Dersom eleven flytter ut av kommunen, meldes dette på elektronisk skjema.

Skolebytte ved flytting
Til toppen