Skal eleven flytte/bytte til kommunal grunnskole i Skien

Innhold

Er eleven ny i Skien eller ønsker å bytte skoleplass til en kommunal grunnskole?

Når en elev flytter til Skien kommune, eller bytter skoleplass til kommunal grunnskole, innmeldes eleven til nærskolen ved digital innskriving.

Dersom eleven bytter bosted til en adresse i kommunen, kan det være at eleven nå hører til en annen nærskole. Eleven vil ikke kunne få fortsette på den nåværende skolen uten godkjent søknad.

Foresatte tar kontakt med skolen for å avtale oppstart. Alle adresser i Skien er tilknyttet en kommunal nærskole. Dersom du er usikker på hvilken skolekrets adressen hører til, finner du dette i Skolekart Skien eller ved henvendelse til Servicesenteret i kommunen på tlf.: 35 58 10 00

Kontaktinformasjon til grunnskolene i Skien

Skjema for innmelding til nærskole
Til toppen