Skal eleven starte på en ikke-kommunal grunnskole?

Innhold

Dersom en elev som er skrevet inn på kommunal nærskole skal starte på en ikke-kommunal grunnskole, må dette meldes.

Melding om bytte til ikke-kommunal grunnskole: 

 

Melding om bytte til ikke-kommunal grunnskole
Til toppen