SPT Tospråk

Innhold

Opplæring for elever fra språklige minoritet i grunnskolen

Shutterstock 2102451211 W1920
Brosjyre om tospråklig opplæring

Hvilket tilbud gir tospråkavdelingen?

SPT koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter som går i grunnskolen. SPT behandler skolenes søknad om ressurser. SPT er base for de tospråklige lærerne som underviser ute på de ulike skolene.

Hva gjør de tospråklige lærerne?

  •  Gir tospråklig fagstøtte
  •  Er med og styrker skolenes flerkulturelle kompetanse
  •  Er brobyggere i samarbeidet om den enkelte tospråklige elev

Den tospråklige opplæringen bygger på gjeldende læreplaner og Strategisk plan for oppvekst 2013-2023.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Telefon E-postadresse
Magne Larsen Frigaard
rektor
99 78 68 92 magnelarsen.frigaard@skien.kommune.no 
Haifaa Mardan S. Al-Egly
inspektør
41 60 62 78 haifaamardans.al-egly@skien.kommune.no 
Til toppen