Har du behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, kan du ha rett til opplæring, jfr. opplæringsloven §§19-5,6 og 7. Vi hjelper deg med å kontakte PP-tjenesten for å få vurdert dine rettigheter. Tilbudet er gratis for deg som bor i Skien. Undervisningen er på skolen, dagsenter eller i vernede bedrifter i Skien.

Til toppen