Vintervedlikehold

Innhold

Vintervedlikeholdet på kommunale veier skal sikre god fremkommelighet for alle brukergrupper. Normalt prioriteres gående og syklende, men ved unormalt mye nedbør eller spesielt glatte veier, har fremkommeligheten for utrykningskjøretøy første prioritet.

Brøyting der du bor

Vi starter brøyting når snødybden har nådd 8 cm. Under nomale forhold, tar det 8-10 timer å brøyte hele veinettet. Det betyr at det kan ha kommet mer enn 8 cm der du bor før vi har brøyter. Vi håper du har forståelse for det og er litt tålmodig. Brøytes nabogata en stund før din egen gate, kan årsaken være at nabogata ligger på en annen rute enn din eller at det må brøytes med en annen maskin.

Strøing der du bor

Vi strør ved behov og prioriterer fortau, gang- og sykkelveier og bratte bakker.

Salting

Skien kommune har en egen rute hvor vi salter ved snøfall og isbelegg i gatene. Saltruta er en prioritert oppgave og kjøres så lenge det er varmere enn minus 7 grader. Vi salter på veier med mye trafikk og viktige traséer for kollektivtrafikk, hovedsaklig i sentrum og sentrumsnære områder.

For akutte hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid, se kontaktinformasjon til Skien kommune.

Ønsker du å varsle oss om manglende strøing, brøyting eller liknende?  Klikk her.

Til toppen