Kjelleroversvømmelse

Innhold

I årene som kommer må vi forvente hyppigere og kraftigere styrtregn enn hva vi tidligere har vært vant til. Dette øker risikoen for kjelleroversvømmelser. Selv om kommunen legger ressurser i forbedring og klimatilpasning av avløpssystemet, klarer vi ikke fjerne all risiko for kjelleroversvømmelse.

Regnvann eller kloakk i kjeller som skyldes inntrengning fra kommunens ledning, skal alltid meldes på telefon 35 58 10 00. Skien kommune har døgnvakt.

Norsk vann har utarbeidet en brosjyre hvor du kan lese om hvordan du kan sikre deg mot inntrenging av vann i kjeller. Der får du også råd om hva du kan gjøre når skaden har skjedd.

Grenland brann og redning låner ut lensepumper ved oversvømmelser.

Til toppen