Kloakklukt

Innhold

Sjekk alle sluk, de fungerer som vannlås for lukt.

Kloakklukt i hus og bygninger er ubehagelig, men kan ofte utbedres på en enkel måte. Vår første anbefaling er at du sjekker og etterfyller alle vannlåser med vann. Er ikke dette tilstrekkelig, anbefaler vi deg å kontakte en rørlegger for å gjøre en faglig vurdering av avløpsanlegget.

I det kommunale avløpsnettet kan det danne seg kloakkgasser som avgir sterk lukt.

For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygg, er det krav om at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakklukt kommer ut i rommet hvor sluket er plassert. Underdimensjonering eller feil utførelse av avløpsanlegget i bygget, kan også føre til at vakuum i avløpsnettet suger ut vannet i vannlåsen. I noen tilfeller viser det seg at vannlåsen er brutt fordi f. eks. renseplugg (stakeplugg) mangler i sluket. Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeligere å oppdage, men kan kartlegges med TV-kamera eller røyktesting av avløpsledningene.

For å unngå lukt i bygg har Normalreglement for sanitæranlegg bestemmelser om vannlås, dimensjoner på ledningsnettet og krav om at alle bygg skal ha lufting over tak. Dette gjøres for å få luftet ut lukt og for å hindre utsuging av vann fra vannlåser som følge av undertrykk.

Rotter som dør og blir liggende i bygg i lengre tid, kan avgi lukt som ligner kloakklukt. Rotter kan i gitte situasjoner også gnage hull i eksisterende avløpsledninger som forårsaker luktproblemer.

Til toppen