Renseanlegg

Innhold

Avløpsvannet i Skien blir ført til to renseanlegg – Elstrøm og Knardalstrand. Begge renseanleggene er kjemiske anlegg, det vil si at det tilsettes kjemikalier som danner utfelling av organisk materiale.

Renseanleggene driftes og vedlikeholdes slik at vi oppnår optimal rensing, og en slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter. Mer enn 90 % av fosforet blir fjernet fra kloakken før det går til husstandene.

Elstrøm renseanlegg har utslipp til Farelva, mens Knardalstrand renseanlegg har sitt utslipp til Frierfjorden.

Til toppen