VA - norm

Innhold

Normen for kommunale vann- og avløpsanlegg er et sentralt regelverk som stiller krav til prosjektering, teknisk utførelse og drift- og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg.

Den inneholder både generelle tekniske bestemmelser som er felles for alle kommuner, og tilleggskrav som gjelder for Skien kommune (lokale bestemmelser).

VA - norm for Skien kommune ble vedtatt av Skien bystyre 14.09.2017. 

Normen for kommunale vann- og avløpsanlegg i Skien kommune består av følgende deler:

  • Del 1. Administrative bestemmelser – beskriver formelle krav og rutiner som gjelder søknad, godkjenning og gjennomføring av anlegg.
  • Del 2. Tekniske bestemmelser/lokale bestemmelser - som i hovedsak er tekniske krav.
Til toppen