Eikornrødvegen 51-87

Innhold

Anleggsperiode september 2023 - våren 2025

Kart som viser hvor arbeidet er i de to fasene.
Anleggsområdet i Eikornrødvegen og Fjellvegen.

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i området Eikornrødvegen nummer 51 til 87. Dagens fellesledning for avløp skal erstattes med to ledninger som separerer overvann og spillvann. Som en del av å styrke sikkerheten i vannforsyningen for østre del av Skien, legges også en ny overføringsledning.

Fase 1 gjennomføres med styrt boring, og tradisjonell graving i Fjellvegen. Arbeidet utføres av entreprenører.
Fase 2 gjennomføres med tradisjonell graving. Arbeidet utføres av Skien kommunes anleggslag.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, skal privateide stikkledninger fra kommunens hovedledninger fornyes og legges utenfor veibanen. En ny stoppekran blir montert på stikkledningen for vann mellom eksisterende og ny stikkledning. Det blir også en egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger ut av veibanen.

Det vurderes å installere tilbakeslagsventil på stikkledning for avløp for noen hus som ligger lavt i forhold til kommunalt hovedledningsnett.

Fremdrift

Vann- og avløpsarbeidene ble startet opp i september 2023, og vil avsluttes mot slutten av 2024. Hvis nødvendig på grunn av værforhold, kan siste del av istandsetting og oppussing bli utført våren 2025.

Kontaktpersoner 

Tor Arne Stølan, anleggsleder, e-post: torarne.stolan@skien.kommune.no, telefon: 91 63 48 77.

Sveinung Ingolfsrud, prosjektleder i Skien kommune, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no, telefon: 478 94 866.

Til toppen