Forsterke og rehabilitere Dam Ulvsvann

Innhold

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Det pågår og planlegges tiltak for flere dammer, og planen er å forsterke og rehabilitere Dam Ulvsvann i 2026 fra mai/juni til oktober/november.

Redusert vannmengde i dammen

I forbindelse med arbeidene, må vannstanden i Ulvsvann midlertidig senkes med inntil 5 meter sammenlignet med normal vannstand.

Planen er å kunne starte å senke vannet i mars 2026, og la vannet fylles opp naturlig fra høsten 2026. Vi antar at det vil være normal vannstand i løpet av første halvdel av 2027.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen

Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår vil stien over dammens gangbane være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy.

Kontakt

  • Andreas Tengelsen, leder kommunalteknikk
  • Lene Bakken, prosjektleder
Til toppen