Avkjørsel fra kommunal vei

Innhold

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Er avkjørselen del av en byggesak, behandles den i forbindelse med byggesaken. Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei kontakter du Statens vegvesen.

Søk om avkjørsel fra kommunal vei
Til toppen