Asfaltering

Innhold

Skien kommune utarbeider hvert år et asfaltprogram som definerer hvilke kommunale veier som skal rehabiliteres og reasfalteres. Omfanget er avhengig av årlig budsjett vedtatt av bystyret. Hvilke veier som inngår i asfaltprogrammet vurderes ut ifra databaserte beregninger og visuelle vurderinger. Justeringer kan forekomme.

Kapittel 6 i Vegnormalen N200, gir retningslinjer for krav til asfaltarbeid.

Skien kommune har ansvaret for å lappe hull på kommunale veier. Varsle om i hull på kommunal vei i Skien

Til toppen