Vegetasjon langs kommunale veier

Innhold

Skien kommune kantklipper langs kommunale veier. Arbeidet starter i juni og avsluttes normalt i september. Dette er viktige for det generelle veivedlikeholdet, spesielt for siktforholdene i kryss og vintervedlikeholdet.

Flere steder finnes fremmede arter som vi prøver å bekjempe, det betyr at disse må klippes med forsiktighet og til spesielle tider på året, men vi rekker dessverre ikke over alle stedene. Du kan melde fra om vegetasjon langs kommunale veier via systemet varsle om feil.

Meld fra om vegetasjon langs kommunal veier 

Vegetasjon fra privat grunn som gror ut i kommunalt veiareal, skal beskjæres slik at det ikke gror utover egen eiendomsgrense.

Eget informasjonsskriv med lovhjemmel og frist for å fjerne vegetasjon blir sendt eller levert eier av eiendom dersom dette ikke overholdes. Eier av eiendom får en frist på tre uker, og dersom denne ikke overholdes kan kommunen beskjære vegetasjonen.

Gjeldende lov og regelverk Granneloven § 12
Til toppen